การขนส่งยาวิจัย

การขนส่งยาวิจัย เป็นงานขนส่งที่ต้องการการเอาใจใส่อย่างมาก ท่านเจอเรื่องเหล่านี้อยู่มั้ย?

  • อุณหภูมิของยาวิจัยมีปัญหา
  • ส่งยาวิจัยผิดสถานที่ หรือไม่สามารถส่งสินค้าตามช่วงเวลาที่ผู้รับต้องการได้
  • ตัดโควต้ายาวิจัยผิด
  • ขั้นตอนการเดินพิธีการศุลกากรยาวนานหรือติดขัดปัญหาต่างๆ อยู่เรื่อยๆ
  • ไม่สามารถตอบสนองความเร่งด่วนยามที่ผู้ป่วยต้องการใช้ยาด่วน

Clinical Trial Logistics เป็นบริการขนส่งที่ต้องการความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ตั้งแต่อุณหภูมิของสินค้า เอกสารทางศุลกากร ภาษีนำเข้า คุณภาพการจัดส่ง เป็นต้น คำมั่นสัญญาทั้งด้านคุณภาพและเวลาส่งมอบสินค้าเป็นสิ่งที่ต้องรักษายิ่ง ส่งยาด่วนในกรณีที่ผู้ป่วยในโครงการทดลองไม่สามารถขาดยาวิจัยในการรักษาได้ การขนส่งยาวิจัยจึงไม่ใช่การขนส่งแบบธรรมดา แต่เป็นการขนส่งที่ทีมงานในทุกขั้นตอนของการขนส่งให้ความใส่ใจกับสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วยที่รอการรับมอบยาจากบริการขนส่งของเรา

JET8 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า บริษัทยาชั้นนำต่างๆ ให้ความเชื่อใจบริการของเรา ทั้งด้านคุณภาพ ระยะเวลา และความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างบริษัทยาที่ให้ความไว้วางใจแก่ JET8 เช่น

NovartisIQVIABoehringer Ingelheim
PfizerMERCKMedica Mate
ParexelGlaxoSmithKlineMore