ขนส่งเพื่อช่วยชีวิต

ท่านเจอเรื่องเหล่านี้อยู่มั้ย?

  • มีผู้ป่วยที่ต้องการส่งยาด่วนจากต่างประเทศ แต่ไม่รู้จะขนเข้ามาอย่างไร
  • มีสิ่งของสำคัญเกี่ยวกับชีวิตหรือสุขภาพที่ต้องขนส่ง แต่หาใครช่วยขนไม่ได้

Life-saving Transportation เป็นบริการขนส่งแบบเร่งด่วนเพื่อนำยา เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนในการรักษาผู้ป่วย บริการนี้เป็นงานขนส่งที่ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับสิ่งของทันต่อการใช้งาน

24/7 เป็นเวลาทำงานของเรา กล่าวคือ เราสามารถให้บริการท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ ในทุกสัปดาห์ ไม่เว้นวันหยุด แม้กระทั่งวันหยุดช่วงปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ คริสมาส และวันหยุดอื่นๆ ท่านสามารถไว้วางใจเราได้ในงานขนส่งด่วนนี้