ขนส่งอะไหล่เครื่องบิน

ท่านเจอเรื่องเหล่านี้อยู่มั้ย?

  • อะไหล่เครื่องบินมาถึงไม่ทันการซ่อม ทำให้เครื่องบินเดินทางต่อไม่ได้
  • ปวดหัวงานเอกสารพิธีการทางศุลกากร


AOG (Aircraft-On-Ground)
เป็นบริการขนส่งแบบเร่งด่วนเพื่อนำอะไหล่เครื่องบินส่งมอบให้วิศวกรใช้ซ่อมเครื่องบินได้ทันก่อนการใช้เครื่องบินในการเดินทางครั้งต่อไปเช่น ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องบิน หรือ อุปกรณ์สำหรับเครื่องบินแบบฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งด่วนอะไหล่อื่นๆ เช่น อะไหล่ยานยนต์, อะไหล่หรือชิ้นส่วนอะไหล่คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์นักบิน, ส่วนโครงเครื่องบิน, เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการบิน และระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน เอวิโอนิกส์ (Avionics) เป็นต้น บริการนี้เป็นงานขนส่งที่ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องบินในการเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัย

24/7 เป็นเวลาทำงานของเรา กล่าวคือ เราสามารถให้บริการท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ ในทุกสัปดาห์ ไม่เว้นวันหยุด แม้กระทั่งวันหยุดช่วงปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ คริสมาส และวันหยุดอื่นๆ ท่านสามารถไว้วางใจเราได้ในงานขนส่งด่วนนี้

นอกจากนี้เรายังให้บริการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องบินขนาดใหญ่ (Large-size Cargo) ทั้งแบบขนส่งด่วนทางอากาศ และแบบขนาดใหญ่มากจนต้องขนส่งทางเรือเดินทะเล บริการนี้ต้องการการวางแผนงานอย่างรอบคอบในทุกด้านและทุกขั้นตอนของการขนส่ง ซึ่งเป็นงานบริการมืออาชีพของเรา