ขนส่งเร่งด่วนเพื่อการผลิตสินค้า

ท่านเจอเรื่องเหล่านี้อยู่มั้ย?

  • อะไหล่เครื่องจักร หรือ วัตถุดิบการผลิต มาถึงไม่ทันการณ์ ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องจักรการผลิต ส่งผลให้ธุรกิจเสียหายมหาศาล


Non-Stop Production Delivery
เป็นบริการขนส่งแบบเร่งด่วนเพื่อนำ อะไหล่เครื่องจักร หรือ วัตถุดิบการผลิต ส่งมอบให้ธุรกิจของท่านได้ทันก่อนที่ท่านต้องสั่งหยุดการผลิตสินค้าชั่วคราว ซึ่งหากต้องหยุดสายการผลิตในโรงงาน ธุรกิจของท่านย่อมเกิดความเสียหายและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริการนี้เป็นงานขนส่งที่ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่อให้ธุรกิจของท่านไม่ต้องหยุดการผลิตสินค้าชั่วคราว


24/7
เป็นเวลาทำงานของเรา กล่าวคือ เราสามารถให้บริการท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ ในทุกสัปดาห์ ไม่เว้นวันหยุด แม้กระทั่งวันหยุดช่วงปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ คริสมาส และวันหยุดอื่นๆ ท่านสามารถไว้วางใจเราได้ในงานขนส่งด่วนนี้