การขนส่งความคุมความเย็น สำหรับสินค้าวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

การขนส่งแบบคุมความเย็นสำหรับสินค้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

บริการของเรา คือ การคิดวิธีการขนส่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (Customized logistics solution) สำหรับสินค้าทางด้านชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ด้านชีวเคมี (Biochemical) และด้านสุขภาพ (Healthcare)