พัสดุด่วนขนส่งชีวเภสัชภัณฑ์และชีวเคมี(แช่เย็น/แช่แข็ง)

การขนส่งสินค้าชีวเภสัชภัณฑ์และชีวเคมี มีกฎระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศเคร่งครัดขึ้นทุกปี! ท่านเจอเรื่องเหล่านี้อยู่มั้ย

  • สินค้าละลายก่อนส่งถึงมือผู้รับ
  • ไม่รู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  • ปวดหัวเพราะเอกสารขนส่งผิด
  • วุ่นวายเสียเวลากับใบอนุญาตและการทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Biopharma & Biochemical Express (Chilled / Frozen)

เป็นบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (temperature control) ระหว่างประเทศ เราจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องสำหรับดำเนินพิธีการศุลกากร (custom clearance)นำเข้า-ส่งออก รวมถึงใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ สำหรับการจัดส่งสินค้าของท่านอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้สินค้าของท่านส่งออก-นำเข้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ JET8 ช่วยเหลือและติดตาม ประสานงานกับกรมศุลกากร ตรวจสอบ ติดตามชิปเม้นท์ แจ้งสถานะของชิปเม้น จนกว่าสินค้าจะถูกจัดส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

บริการนี้เน้นการขนส่งสินค้าด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ชีวเคมี ยา และเครื่องมือแพทย์ (Biopharmaceuticals, biochemical, medicine, and medical-instrument logistics) ซึ่งเป็นบริการที่ต้องมีการขนส่งควบคุมความเย็นอย่างเคร่งครัดตลอดการขนส่ง (time- and temperature- sensitive products) เช่น ยาและเวชภัณฑ์ (pharma) ยาวิจัย (clinical trial) ยาด่วนเพื่อช่วยชีวิต (lifesaving logistics) วัคซีน (vaccine) เลือด (blood) วัตถุด้านชีววิทยา (biological substances) วัตถุด้านชีวเคมี (Biochemical) เครื่องมือแพทย์ (medical device) และสินค้าในกลุ่มสุขภาพ (healthcare sector)

ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ (temperature control)

  • +15 ถึง +25 องศาเซลเซียส
  • +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส
  • 0 ถึง -70 องศาเซลเซียส
  • -150 ถึง -196 องศาเซลเซียส

ง่ายดายและสะดวกสบาย โดยปกติการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิจะพบกับขั้นตอนที่ยุ่งยากและกฎระเบียบที่ซับซ้อน เราบริการรับภาระแทนท่าน ด้วยประสบการณ์และผลงานการให้บริการกับลูกค้าของเรา ทำให้การส่งพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งกลายเป็นสิ่งที่ง่ายดายและสะดวกสบายสำหรับท่าน

ขั้นตอนการขนส่งตามปกติ

ขั้นตอนการขนส่งเมื่อท่านใช้บริการของ JET8

บริการครบวงจร(one-stop service) ตั้งแต่การรับสินค้า บรรจุสินค้าเพื่อควบคุมอุณหภูมิ เดินพิธีการศุลกากร จองเครื่องบินจองรถ และจัดส่งสินค้าจนถึงมือผู้รับ โดยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใส่ใจสินค้าของท่าน ช่วยเหลือประสานงานกับหลายๆ หน่วยงานในเรื่องการนำเข้าหรือส่งออก ให้ท่านไร้กังวล มีเวลาเหลือเพื่อมุ่งเน้นงานขายและบริการลูกค้าของท่าน

ผลงานของเราที่พิสูจน์แล้ว ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา ได้แก่ สถาบันวิจัยและศูนย์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ไว้วางใจในคุณภาพการให้บริการของเราที่เอาใจใส่และละเอียดรอบคอบ ในการขนส่งตัวอย่างทางการวิจัยและการแพทย์ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ด้วยประสบการณ์การให้บริการกับลูกค้ามาแล้วหลายสิบประเทศทั่วโลก ท่านสามารถไว้วางใจให้เราขนส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด ให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา

ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการขนส่งของสดหรือตัวอย่างสินค้า ที่ต้องขนส่งควบคุมความเย็นให้อยู่ในระดับที่ต่ำมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างปัญหาให้กับผู้ขนส่งมือใหม่่ แต่ละประเทศมีกฎระเบียบในแบบฉบับของตนเองที่แตกต่างกันและแปรเปลี่ยนไปตามชนิดของสินค้าด้วยอีกทั้งแม้ในกรณีที่สามารถจัดการได้กับกฎระเบียบต่างๆของรัฐ ท่านยังจะต้องพบกับความยากลำบากในการหาบริษัทขนส่งที่ยอมขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต่ำเสมอ หลายบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่ไม่รับขนส่งสินค้าประเภทนี้หรือไม่รับรองความปลอดภัยของสินค้า นอกจากนี้แม้ท่านจะสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยังอาจจะพบกับความยุ่งยากเมื่อสินค้าที่ขนส่งไม่ผ่านการอนุญาตของศุลกากร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากโดยเฉพาะกับสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง

JET8 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้นในทุกขั้นตอนของการขนส่งสินค้าไปยังหลายสิบประเทศทั่วโลกกับสินค้าจำพวกของสด ตัวอย่างทางการแพทย์ และเคมีภัณฑ์ต่างๆหลากหลายชนิด JET8 เสนอบริการที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การวิเคราะห์ระดับการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าตลอดช่วงเวลาที่ขนส่ง การประกันภัย การบรรจุหีบห่อใหม่ ซึ่งเป็นบริการเพิ่มเติมจากบริการแบบมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเรายึดถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด อย่าเสี่ยงกับความปลอดภัยของสินค้า ให้มืออาชีพของ JET8 ดูแลแทนท่าน

ตัวอย่างสินค้าที่ JET8 มีผลงานการขนส่งแล้ว

Medical
and Scientific Items

Amine
type hardner

Glycerin
(regulated goods)

Hyaluronic
acid

Amino
acid

Glycerol

Human
blood serum

Yellow
sand

Human
urine sample

RNA
sample

Enzyme
sample

Phenol
(regulated goods)

DNA
sample

Plasmid
antibodies

Phenol
resin

Insulin

Trypsin

Peptide
derivative (poisonous goods)

Rabbit
blood serum

Cell
cultures

Spinach
chloroplast

Urethane
foam

Cell-culturing
kit

Epoxy
adhesive

Dental
adhesive

Cesium
chloride

Food
sterilization kit

Liquid
mitomycin C

Endotoxin

Protein
cells

Lab
mouse blood serum

Nucleic
acid

Elecrtically-conductive
gel

Mountain
goat blood serum

Quinoline
compound

DMEM
culture fluid

Pepcid
organic compound

Metal
adhesive

Cloned
DNA samples

Lab
rat brain tissue samples

Silver-based
ink

Electrically
conductive paste

Phosphoric
acid buffering solution

Pewter
cream (regulated goods)

Soil

More

ประเทศที่ JET8 มีผลงานการขนส่งแล้ว

The
U.S.A.

South
Korea

New
Zealand

Ireland

Japan

Norway

England

Singapore

Hungary

Germany

Switzerland

The
Philippines

Italy

Sweden

Finland

India

Spain

France

Indonesia

Sri
Lanka

Canada

Bangladesh

Thailand

Belgium

Australia

Taiwan

Hong
Kong

The
Netherlands

China

Malaysia

Vietnam

Myanmar

Mexico

Laos

Cambodia

More