ขนส่งแช่เย็น/แช่แข็งภายในประเทศ

การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็งภายในประเทศ มีความยากของการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ได้ตลอดการขนส่ง ! ท่านเจอเรื่องเหล่านี้อยู่มั้ย?

  • สินค้าละลายก่อนส่งถึงมือผู้รับ
  • อุณหภูมิสินค้าสูงเกินค่าที่กำหนดในบางช่วงเวลาของการขนส่ง

Domestic Cool เป็นบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิภายในประเทศ เหมาะกับสินค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเข้มข้นและจริงจัง บริการของเราเป็นแบบ one-stop service และมีบริการอุปกรณ์ขนส่งแบบรักษาความเย็นที่ลูกค้าสามารถเชื่อใจได้ว่าสินค้าของท่านจะเย็นตามระดับอุณหภูมิที่ท่านต้องการตลอดระยะเวลาของการขนส่งในทุกขั้นตอนที่สินค้าของท่านอยู่ในความดูแลของเรา ท่านสามารถเลือกบริการแบบที่ใส่เครื่องมือวัดอุณหภูมิไปกับสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าของท่านจะอยู่ภายในอุณหภูมิที่ท่านกำหนดตลอดการขนส่ง

ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ (range of temperature control)

  • +15 ถึง +25 องศาเซลเซียส
  • +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส
  • 0 ถึง -70 องศาเซลเซียส
  • -150 ถึง -196 องศาเซลเซียส

ตัวอย่างสินค้าที่ JET8 มีผลงานการขนส่งแล้ว

Medical and Scientific Items

Sperm

Embryo

Human Tissue

Vaccine

Medicine

Human Blood

Cord Blood

Human Cells

Dog Blood

Life animal

Animal Tissue

Lab Samples