ขนส่งแช่เย็น/แช่แข็งภายในประเทศ

การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็งภายในประเทศ มีความยากของการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ได้ตลอดการขนส่ง ! ท่านเจอเรื่องเหล่านี้อยู่มั้ย?

  • สินค้าละลายก่อนส่งถึงมือผู้รับ
  • อุณหภูมิสินค้าสูงเกินค่าที่กำหนดในบางช่วงเวลาของการขนส่ง

Domestic Cool เป็นบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิภายในประเทศ เหมาะกับสินค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเข้มข้นและจริงจัง บริการของเราเป็นแบบ one-stop service และมีบริการอุปกรณ์ขนส่งแบบรักษาความเย็นที่ลูกค้าสามารถเชื่อใจได้ว่าสินค้าของท่านจะเย็นตามระดับอุณหภูมิที่ท่านต้องการตลอดระยะเวลาของการขนส่งในทุกขั้นตอนที่สินค้าของท่านอยู่ในความดูแลของเรา ท่านสามารถเลือกบริการแบบที่ใส่เครื่องมือวัดอุณหภูมิไปกับสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าของท่านจะอยู่ภายในอุณหภูมิที่ท่านกำหนดตลอดการขนส่ง

ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ (range of temperature control)

  • ไม่ควบคุมอุณหภูมิ
  • อุณหภูมิห้องแบบควบคุม (+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส)
  • แช่เย็น (+2 ถึง +8 องศาเซลเซียส)
  • แช่แข็ง (0 ถึง -20 องศาเซลเซียส)
  • แช่แข็ง (–15 ถึง -25 องศาเซลเซียส)
  • แช่แข็ง (–40 ถึง –85 องศาเซลเซียส)
  • แช่แข็ง (–150 ถึง –196 องศาเซลเซียส)

ตัวอย่างสินค้าที่ JET8 มีผลงานการขนส่งแล้ว

Medical and Scientific Items

Sperm

Embryo

Human Tissue

Vaccine

Medicine

Human Blood

Cord Blood

Human Cells

Dog Blood

Life animal

Animal Tissue

Lab Samples