งานขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ท่านเจอเรื่องเหล่านี้อยู่มั้ย?

  • อยากขนส่งทางอากาศ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
  • เป็นไหม กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย กลัวแพง


Air Shipments
หรือบริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เหมาะกับสินค้าแบบไหน? เป็นการขนส่งที่เหมาะกับของที่ต้องการความรวดเร็วเช่น ของสด อาหาร แช่เย็น แช่แข็ง ผักสด ผลไม้สด ดอกไม้ งานวิจัย ยา เลือด สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าแฟชั่น หรือของที่มีขนาดเล็กแต่มูลค่าค่อนข้างสูง โดยจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1-5 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง


JET8
เราเป็นมืออาชีพด้วยความชำนาญ พร้อมให้คำปรึกษาและบริการขนส่งสินค้าทางอากาศไม่ว่าสินค้าจะชิ้นเล็กหรือมีน้ำหนักมาก ผ่านเครือข่ายสายการบินที่มีประสิทธิภาพไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก ตลอดจนพิธีการศุลกากรที่ได้มาตรฐาน สามารถขนส่งได้ทั้งขาส่งออกและขานำเข้า ภายใต้ราคาที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า


วิธีการคำนวณน้ำหนักสินค้าทางอากาศ
ตามมาตรฐานสากลนั้น การคำนวณน้ำหนักสำหรับคิดค่าระวางสินค้าจะคำนวณจาก น้ำหนักที่ชั่งได้จริง (จากสายการบิน) หรือ น้ำหนักปริมาตรตามขนาดสินค้าคำนวณได้จาก กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.) / 6,000 ทั้งนี้ตัวเลข 6,000 คือ อัตราส่วนที่ทางสายการบินกำหนดใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกในปัจจุบัน