ใบชาอบแห้ง

วัตถุดิบหลักคือ ใบคามิเลียไซเนซิส ผลิตใบชาอบแห้งที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากว่า 60 ปี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:  ใบชาอบแห้ง

การรับรองผลิตภํณฑ์ :   อย. , Food safety for Halal, Thai Geographical Indication, OTOP

พลังการผลิต :   10-40 ตัน/ปี

หมวดหมู่: