พืชแปลกใหม่

พืชที่แปลกใหม่ในเอเชีย คือ สับปะรดประดับ (Bromeliads) มีศูนย์เพาะพันธุ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนเหนือของประเทศไทย, เราคือศูนย์เพาะพันธุ์มืออาชีพที่มีประสบการณ์ 20 ปีและมากกว่า 10 ปี

การส่งออกสับปะรดประดับสด

ข้อมูลสินค้า : พืชแปลกใหม่

ใบรับรองสินค้า : ใบรับรองสุขอนามัยพืช, EU-E/EU-N

กำลังการเพาะพันธุ์: 10,000 ต้น/ ปี

หมวดหมู่: