กล้วยทอด/ เผือกทอด/ มันทอด/ ขนุนทอด/ ฟักทองทอด

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นกล้วยทอด, เผือกทอด, มันทอด, ขนุนทอด, ฟักทองทอด ภายใต้การควบคุมสุขอนามัยที่ดีตามระบบ GMP Codex

ข้อมูลสินค้า:  กล้วยทอด/ เผือกทอด/ มันทอด/ ขนุนทอด/ ฟักทองทอด

การรับรองผลิตภัณฑ์ :   อย. , GMP

กำลังการผลิต :   10,000 ชิ้น / เดือน

หมวดหมู่: