กระเทียมดำ/ มะม่วงอบแห้งแช่แข็ง/ ลำไยอบแห้ง

การรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแปรรูปและจัดจำหน่าย

ข้อมูลสินค้า:  กระเทียมดำ/ มะม่วงอบแห้งแช่แข็ง/ ลำไยอบแห้ง

การรับรองผลิตภัณฑ์ :   มาตรฐาน Organic IFOAM EU COR

กำลังการผลิต :

1 กระเทียมดำ 10,000 ชิ้น/ปี

2 มะม่วงอบแห้งแช่แข็ง 20,000 ชิ้น/ปี

3 ลำไยอบแห้งแช่แข็ง 20,000 ชิ้น/ปี

หมวดหมู่: